Sony Xperia Z service manual

Mời bạn tải về sơ đồ mạch và hướng dẫn khắc phục sự cố trên Sony Xperia Z C6602, C6603, L36h, C6616, C6606.  Sau khi tải về bạn giải nén ra và dùng trình đọc PDF để xem

sony-xperia-z-manual sony-xperia-z-schematics

Download Sony Xperia Z service manual

download-button

1 thought on “Sony Xperia Z service manual

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *