Nitro Pro 10 đọc chỉnh sửa chuyển đổi file PDF

Nhà phát hành: GoNitro Hệ điều hành: Windows x86 Thể loại: Công cụ

download-button

Nitro Pro là phần mềm dùng để đọc file Pdf và tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi file PDF.

Nitro Pro là một công cụ tạo file PDF trực quan và dễ dàng. Bên cạnh đó, Nitro Pro còn cung cấp nhiều tính năng hữu ích để chỉnh sửa, chuyển đổi tài liệu PDF sang Word, Excel, PowerPoint và nhiều định dạng khác.

Chức năng chính:

  • Tạo, kết hợp và chuyển đổi PDF.
  • Chuyển đổi và xuất các file PDF
  • Chỉnh sửa PDF và ORC
  • Thêm ghi chú và đánh giá PDF
  • Thêm chữ ký điện tử vào file PDF
  • Lưu trữ trên Nitro Cloud và chia sẽ cộng tác trực tuyến

2 thoughts on “Nitro Pro 10 đọc chỉnh sửa chuyển đổi file PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *