Sony Xperia Z3 service manual

Mời bạn tải về sơ đồ mạch và hướng dẫn khắc phục sự cố trên Sony Xperia Z3 D6603, D6653, D6643, D6616, D6646. Sau khi tải về bạn giải nén ra và dùng trình đọc PDF để xem

sony-xperia-z3-schematics

sony-xperia-z3-schematics-1

Download Sony Xperia Z3 service manual

download-button

2 thoughts on “Sony Xperia Z3 service manual

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *