Rom gốc Microsoft Lumia 640 RM-1077

Microsoft Lumia 640 RM-1077 là smartphone 2 sim có màn hình rộng và camera mạnh mẽ 8MP. Mời bạn tải về bản Rom chính thức dành cho Lumia 640 RM-1077 khu vực Việt Nam có tiếng việt và nhiều nguôn ngữ khác.

 • RM1077_059X137_02177.00000.15184.36002_020.vpl
 • RM1077_02177.00000.15184.36002_RETAIL_prod_signed_1006_0248BF_000-VN.ffu
 • CustomerNvi_02177.00000.15184.36002_1006_12f2728966418bccc89a70e6f2ded11d.nvi
 • RetailModeNvi_02177.00000.15184.36002_1006_10b151222cbcc1dcefc95c481b4e6244.nvi
 • NWP8_simlock_3gstandard_bb5_crcA59A.bin
 • 040-124760_RM1077_Generic_01_dark.png
 • 040-124760_RM1077_Generic_01_light.png
 • 12447004.pcx
 • RM-1077_dualsim_Generic_01.xml
 • RM1077_059X137_02177.00000.15184.36002_020.dcp
 • RM1077_059X137_02177.00000.15184.36002_020.signature.bin

Download  rom gốc Microsoft Lumia 640 RM-1077

download-button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *