Firmware gốc Nokia 225 RM-1011 tiếng việt

Nokia 225 RM-1011 điện thoại bàn phím thiết kế cổ điển được phát hành vào tháng 5 năm 2014. Mời bạn tải về Firmware chính thức của Nokia 225 khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có tiếng việt và nhiều ngôn ngữ khác. Firmware máy Nokia được flash qua ATF Box, Phoenix,..

  • RM-1011_CUSTPACK_ROM_ME_APAC_ID_eMP_20.10.11_002
  • RM1011_059V6K1_20.10.11_018.vpl
  • RM1011_059V6K1_20.10.11_018.signature.bin
  • RM-1011_IMAGE_eMP_059V6K1_care_20.10.11_002.cfg
  • RM-1011_JUMP_TABLE_ME_APAC_ID_eMP_20.10.11_002
  • MTK_open_sim.sim
  • RM-1011_VIVA_eMP_20.10.11

Download Firmware gốc Nokia 225 RM-1011 v20.10.11

download-button

1 thought on “Firmware gốc Nokia 225 RM-1011 tiếng việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *