Firmware gốc Nokia 215 RM-1110 tiếng việt

Nokia 215 RM-1110 điện thoại bàn phím thiết kế dạng thanh cổ điển được ra mắt vào tháng 5 năm 2015. Mời bạn tải về firmware chính thức của Nokia 215 khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có tiếng việt và nhiều ngôn ngữ khác. Firmware máy Nokia được flash qua ATF Box, Phoenix,..

 • RM-1110_CUSTPACK_ROM_ME_APAC_ID_eMP_10.01.11_001
 • P12416801dpi600.pcx
 • RM-1110_JUMP_TABLE_ME_APAC_ID_eMP_10.01.11_001
 • RM1110_059W6J7_10.01.11_010.signature.bin
 • RM-1110_LANG_PACK_ROM_ME_eMP_10.01.11_001
 • RM1110_059W6J7_10.01.11_010.vpl
 • RM-1110_DS_ProductConfiguration_001.xml
 • RM-1110_IMAGE_eMP_059W6J7_care_10.01.11_001.cfg
 • MTK_open_sim.sim
 • RM-1110_ROM_eMP_10.01.11
 • RM-1110_VIVA_eMP_10.01.11

Download firmware gốc Nokia 215 RM-1110 tiếng việt

download-button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *