Firmware gốc Nokia 222 RM-1136 tiếng việt

Nokia 222 RM-1136 điện thoại bàn phím thiết kế dạng thanh cổ điển được ra mắt vào tháng 8 năm 2015. Mời bạn tải về firmware chính thức của Nokia 222 khu vực có tiếng việt và nhiều ngôn ngữ khác. Firmware máy Nokia được flash qua ATF Box, Phoenix,..

  • RM1136_059X3T3_11.00.11_025.signature.bin
  • RM1136_059X3T3_11.00.11_025.vpl
  • RM-1136_CUSTPACK_ROM_MR_APAC_VN_eMP_11.00.11_001
  • RM-1136_IMAGE_eMP_059X3T3_care_11.00.11_001.cfg
  • RM-1136_JUMP_TABLE_MR_APAC_VN_eMP_11.00.11_001
  • RM-1136_LANG_PACK_ROM_MR_eMP_11.00.11_001
  • RM-1136_ROM_eMP_11.00.11
  • RM-1136_VIVA_eMP_11.00.11

Download firmware gốc Nokia 222 RM-1136 tiếng việt

download-button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *