Rom gốc Lumia 535 RM-1090 2 sim

Lumia 535 chiếc smartphone chạy hệ điều hành Windows đầu tiên mang thương hiệu Microsoft. Mời bạn tải về firmware gốc Microsoft Lumia 535 2 sim. Chi tiết phiên bản:

 • PackageTitle: RM-1090 VAR APAC VN CV
 • Product Code: 059W6L3
 • Version: 02074.00000.15234.28006
 • RM1090_059W6L3_02074.00000.15234.28006_039.vpl
 • RM1090_02074.00000.15234.28006_RETAIL_prod_signed_1012_0267E0_000-VN.ffu
 • CustomerNvi_02074.00000.15234.28006_1012_d2615ea7ea18dbcc3efb5e709715cc3e.nvi
 • RetailModeNvi_02074.00000.15234.28006_1012_10b151222cbcc1dcefc95c481b4e6244.nvi
 • RM1090_059W6L3_ccc_vs_v039.bin
 • RM1090_059W6L3_hwt_vs_v039.bin
 • DC_WP8_Template_NwWP_v2.bin
 • MirrorLink_template_production_v4.bin
 • NWP8_simlock_3gstandard_bb5_crcA59A.bin
 • 12394505.pcx
 • RM-1090_RM-1092_General_datamatrix_DUAL_SIM_001.xml
 • RM1090_059W6L3_02074.00000.15234.28006_039.dcp
 • RM1090_059W6L3_02074.00000.15234.28006_039.signature.bin

Download rom gốc Lumia 535 RM-1090

download-button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *