Tải xuống iOS 9.3 cho iPhone, iPad và iPod touch

Apple vừa ra mắt hệ điều hành iOS 9.3 dành cho iPhone, iPad và iPod nó là một bản cập nhật lớn dành cho iOS 9 với nhiều tính năng mới như: Night Shift, Tạo nhiều tài khoản người dùng, nhiều ứng dụng mặc định hỗ trợ 3D Touch,…

Nếu bạn không nhận được bản cập nhật  iOS 9.3 OTA, thì bạn có thể tải về  iOS 9.3 file firmware và cập nhật thủ công qua iTune.

Download iOS 9.3 IPSW dành cho iPhone

iOS 9.3 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPhone 6+): iPhone7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3_13E234_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.3_13E234_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3_13E233_Restore.ipsw

Download iOS 9.3 IPSW dành cho iPad:

iOS 9.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Air China): iPad4,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3_13E234_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3_13E234_Restore.ipsw

Download iOS 9.3 dành cho iPod touch

iOS 9.3 (iPod touch 5G): iPod5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 (iPod touch 6G): iPod7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw

62 lượt xem, 1 hôm nay)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.