Số trung tâm tin nhắn của các mạng di động

Số trung tâm tin nhắn của  Vinaphone: +8491020005
Số trung tâm tin nhắn của  Mobifone: +84900000023
Số trung tâm tin nhắn của  Viettel: +84980200030

Leave a Reply

Your email address will not be published.