Hard Reset dòng máy Lumia

Hard Reset tất cả các dòng máy Lumia

Bước 1: Tắt nguồn điện thoại.

Bước 2: Bấm giữ phím Volume giảm âm lượng (Vol -) sau đó bấm phím nguồn (Power)

Bước 3: Nghe máy rung cái vẫn giữ phím Volume giảm âm lượng (Vol -) thả phím nguồn ra (Power)

Bước 4: Bấm lần lượt Volume tăng âm lượng (Vol +) , Volume giảm âm lượng, phím nguồn, Volume giảm âm lượng.

Xong trên màn hình hiện 2 bánh răng là đúng máy sẽ tự động cài lại

Tổng quát: (Vol -) +  (Power), (Vol +) (Vol -) (Power) (Vol -)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *