Rom gốc Lumia 435 RM-1069 tiếng việt

Tải về rom chính hãng Lumia 435 Dual Sim RM-1069 tiếng việt đầy đủ phiên bản 02074.00000.15234.28004

  • RM1069_059W8Q8_02074.00000.15234.28004_017.vpl
  • RM1069_02074.00000.15234.28004_RETAIL_prod_signed_1002_0267E4_000-VN.ffu
  • DC_WP8_Template_NwWP_v2.bin
  • MirrorLink_template_production_v4.bin
  • NWP8_simlock_3gstandard_bb5_crcA59A.bin
  • 12312502.pcx
  • mvsim_02074.00000.15234.28004_1002_0de65e249f097779f920167b132d1a7c.xml
  • RM1069_059W8Q8_02074.00000.15234.28004_017.dcp
  • RM1069_059W8Q8_02074.00000.15234.28004_017.signature.bin
  • ….

Download rom gốc Lumia 435 RM-1069 tiếng việt

Leave a Reply

Your email address will not be published.