Tải ứng dụng QuickShortcutMaker APK cho Android

Nhà phát hành: sika524 Phiên bản:2.4.0 Thể loại: Cá nhân hóa

Tải về APK QuickShortcutMaker cho smartphone

download-button

 

QuickShortcutMaker là ứng dụng dùng để tạo ra một shortcut ứng dụng từ các Apps đã được cài đặt trên điện thoại của bạn. Ngay cả khi rất nhiều các ứng dụng được cài đặt, bạn có tìm kiếm và chỉnh sửa một cách dễ dàng.

Bạn cũng có thể sử dụng QuickShortcutMaker để tìm kiếm các ứng dụng mà bạn muốn khởi động cùng hệ thống.
Nếu các ứng dụng mà bạn không sử dụng thường xuyên bạn có thể xóa các phím tắt cho nó. QuickShortcutMaker cũng có thể khởi chạy một tiến trình trong hệ thống Android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *