Stock rom Android 8 Samsung Galaxy A7 XSA

Download Official Stock rom Samsung Galaxy A7 / SM-A720F

  • Country / Region: Australia
  • Android: 8.0
  • PDA: A720FXXU3CRD3
  • Product Code: XSA
  • CSC: A720FXSA3CRD3
  • Phone: A720FXXU3CRD3
  • File size: 2.53GB

83 lượt xem, 1 hôm nay)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.