Số điện thoại hỗ trợ khách hàng các mạng di động Việt Nam

Mobifone: 

18001090 (Miễn phí)

9090 (200 đồng/phút)

VinaPhone:

9191 (200 đồng/phút) tư vấn khách hàng trong nước.

9292 (200 đồng/phút) tư vấn khách hàng quốc tế

18001091 (miển phí)

Viettel

19008198 (100đ/phút)

1800.8198 (miễn phí)

Vietnamobile

789  (300đ/phút)

0922789789 (200đ/phút )

Gmobile

123

01998880123

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *