Samsung I9070 Galaxy S Advance schematics

Chi tiết: Samsung I9070 Galaxy S Advance được ra mắt vào tháng 1 năm 2012, máy có màn hình super amoled 4 inche, máy ảnh 5MP.

Tải về sơ đồ mạch Samsung I9070 Galaxy S Advance.

download-button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *