Samsung GT-E1200 service schematics

Đây là mẫu điện thoại cơ bản giá rẻ, pin thời gian chờ dài của Samsung. Mời tải về sơ đồ mạch hướng dẫn khắc phục sự cố Samsung GT-E1200.

samsung-e1200-schematics-board samsung-e1200-schematics samsung-e1200-schematics1

Download Samsung GT-E1200 service schematics

download-button

1 thought on “Samsung GT-E1200 service schematics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *