Samsung Galaxy Tab S SM-T700 schematics

Mời bạn tải về sơ đồ mạch và hướng dẫn khắc phục sự cố trên Samsung Galaxy Tab S

samsung-galaxy-tab-s-t700-schematics samsung-galaxy-tab-s-t700-schematics1

Download Samsung Galaxy Tab S SM-T700 schematics

download-button

Download Samsung Galaxy Tab S SM-T705 schematics

download-button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *