Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C101 schematics

Samsung Galaxy S4 Zoom smartphone có camera khủng được ra mắt vào tháng 7 năm 2013. Mời bạn tải về sơ đồ mạch và hướng dẫn khắc phục sự cố trên Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C101.

Galaxy S4 Zoom SM-C101 schematics Galaxy S4 Zoom SM-C101 schematics Galaxy S4 Zoom SM-C101 schematics

Download Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C101 schematics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *