Samsung Galaxy Note 5 SM-N920 schematics

Samsung Galaxy Note 5 ra mắt cũng khá lâu rồi nay mình cũng vừa có sơ đồ mạch của máy chia sẽ cho anh em kỹ thuật tải về dùng. Tải sơ đồ mạch Samsung Galaxy Note 5 SM-N920, N920c bao gồm Disassembly & Reassembly, Troubleshooting, Product Specification,…

Download Samsung Galaxy Note 5 SM-N920 schematics

Update…

Download Galaxy Note 5 SM-N9208 schematics

6 thoughts on “Samsung Galaxy Note 5 SM-N920 schematics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *