MyShake ứng dụng cảnh báo động đất trên Android

Ứng dụng có tên MyShake  có thể giúp chúng ta dễ dàng nhận được cảnh báo sớm về trận động đất sắp xảy ra.

Phòng thí nghiệm địa chấn Berkeley đã phát triển một ứng dụng có tên MyShake, nhằm có thể đưa ra cảnh báo về một trận động đất đến người dân một cách sớm nhất. Richard Allen, người đứng đầu trong việc phát triển ứng dụng này, cho hay: “MyShake không thể thay thế các trung tâm phát hiện và dự đoán động đất truyền thống, tuy nhiên nó có thể tạo ra cảnh báo động đất nhanh hơn. Điều này giúp cứu được mạng sống của nhiều người trong khu vực ảnh hưởng bởi động đất”.

MyShake hoạt động dựa trên cảm biến gia tốc để đo chuyển động gây ra bởi trận động đất. Những chiếc smartphone được cài đặt MyShake có thể đưa ra cảnh báo về những trận động đất có cường độ trên 5 richter trong phạm vi 10 km. Dĩ nhiên, hệ thống này chỉ đưa ra những cảnh báo về trận động đất một vài phút trước khi nó diễn ra, có nghĩa là nó không thể ngăn chặn hậu quả mà những trận động đất gây ra. Tuy nhiên, chỉ một vài phút như vậy cũng đủ giúp chúng ta chuẩn bị mọi thứ nhằm có thể bảo toàn được mạng sống của chính mình và gia đình.

Download MyShake ứng dụng cảnh báo động đất.

download-button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *