Microsoft Lumia 950XL service schematics

Mời anh em tải về sơ đồ mạch Microsoft Lumia 950XL  tên mã RM-1085 và 950XL Dual SIM (RM-1116) phục vụ trong quá trình sửa chữa.

Sơ đồ bố trí linh kiện trên mainboard
Sơ đồ Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994

Download Microsoft Lumia 950XL schematics RM-1085 RM-1116

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *