Khắc phục lỗi iPhone không kết nối được Wifi

Làm thế nào khi thiết bị iOS của bạn không thể kết nối được Wifi. Dưới đây là một vài mẹo có thể giúp bạn khắc phục được vấn đề trên.

Chắc chắn rằng mật khẩu Wifi là chính xác.

Đối với điểm Wifi đã từng sử dụng qua điện thoại có chức năng lưu mật khẩu và khi mật khẩu đó được thay đổi bạn sẽ mất kết nối và cần phải nhập lại mật khẩu.

Bạn làm giống như hình rồi thử lại, nếu vẫn không được thì xem cách dưới đây.

Đặt lại cài đặt mạng trên thiết bị iOS

Mạng bị lỗi cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng không kết nối được Wifi bạn cần đặt lại cài đặt mạng bằng cách:

Vào Cài đặt -> Cài đặt chung -> Đặt lại -> Đặt lại cài đặt mạng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *