Khắc phục “Đã phát hiện lớp phủ màn hình” trên Android 6.0

Android ngày càng bảo mật tốt hơn và điển hình là Android 6 trở đi hiện nay. Một trong những tính năng bảo mật là khi một ứng dụng nào đó muốn truy cập vào chức năng của máy thì phải được sự cho phép của người dùng. Vd Facebook, Zalo… yêu cầu truy vào các nội dung riêng tư như danh bạ, camera, bộ nhớ… thì đều  có thông báo “Cho phép Facebook truy cập bộ nhớ”.

Khi đó sẽ có trường hợp có một ứng dụng khác đã khởi chạy và nằm trên ứng dụng còn lại thì khi bạn bấm cho phép cấp quyền sẽ gặp thông báo “Đã phát hiện lớp phủ màn hình” khó chịu. Nếu không biết cách xử lý thì không thể nào dùng tiếp được ứng dụng đó.

lop-phu-man-hinh

Các bước khắc phục:

  • Gặp thông báo “Đã phát hiện lớp phủ màn hình” chọn vào Mở cài đặt tắt ứng có thể mở trên ứng dụng khác thường sẽ là Easy Touch, Clean Master… trường hợp không biết do ứng dụng nào thì có thể tắt hết mọi ứng dụng rồi back lại bấm cho phép sẽ thành công.

    tat-phu-man-hinh

  • Nếu  vẫn không được bạn vào Cài đặt -> Quản lý ứng dụng gỡ bỏ các ứng dụng có tính năng “ Lớp phủ màn hình” thường sẽ là ứng dụng có hiện Popup trên màn hình, cần thiết sẽ cài lại sau
  • Cách cuối cùng chỉ còn cách backup lại dữ liệu liệu Factory Reset lại máy.

Với những mẹo nhỏ đơn giản trên đây hy vọng sẽ giúp bạn khắc phục được những lỗi nhỏ khi sử dụng dế yêu của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *