iTools English 3.3.0 phần mềm quản lý dữ liệu trên iOS

iTools là phần mềm quản lý dữ liệu trên iOS tương tự như iTunes nhưng có nhiều tiện ích cải tiến hơn.

iTools giúp backup dữ liệu, cài đặt ứng dụng, tải ảnh vào thiết bị iOS một cách dễ dàng, không phải qua bước đồng bộ hóa như iTunes.

iTools đã có phiên bản ngôn ngữ tiếng anh sử dụng dễ dàng. Bạn có thể tải iTools English links cuối bài.

Yêu cầu hệ thống tối thiểu:

  • OS: Windows 98 SE or higher.
  • CPU: at least 1GHz.
  • Memory: 256MB RAM.

download-button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *