Giải pháp camera sau iphone 5 không chụp được

Lỗi camera sau không hoạt động được rất thường cặp ở phone 5 nguyên nhân có thể do người dùng làm rơi mạnh, vô nước hoặc nguyên nhân do lỗi phần mềm gây ra. Sau khi đã dùng một camera khác để kiểm tra, đo tổng trở các áp và data bạn xem giải pháp dưới đây.

so do ket noi camera iphone 5
Sơ đồ main camera connector

sua camera iphone 5

Thay thế ic U13 hoặc kết nối tắt như hình.

Tải về schematics iphone 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *