Firmware gốc Nokia 230 RM-1172 tiếng việt

Nokia 230 RM-1172 RM-1173 điện thoại bàn phím thiết kế dạng thanh cổ điển được ra mắt vào năm 2015. Mời bạn tải về Firmware chính thức của Nokia 230 khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có tiếng việt và nhiều ngôn ngữ khác. Firmware máy Nokia được flash qua ATF Box, Phoenix,..

  • RM-1172_CUSTPACK_ROM_MR_APAC_VN_eMP_10.01.11_001
  • RM-1172_IMAGE_eMP_059X4Q4_care_10.01.11_001.cfg
  • RM-1172_JUMP_TABLE_MR_APAC_VN_eMP_10.01.11_001
  • RM-1172_LANG_PACK_ROM_MR_eMP_10.01.11_001
  • RM1172_059X4Q4_10.01.11_031.signature
  • MTK_open_sim.sim

Download Firmware gốc Nokia 230 RM-1172

download-button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *