Firmware gốc Nokia 216 RM-1187

Nokia 216 RM-1187 điện thoại bàn phím có thiết kế mới dạng thanh cổ điển  được ra mắt vào tháng 10 năm 2016. Mời bạn tải về firmware chính thức của Nokia 216. Firmware máy Nokia được flash qua ATF Box, Phoenix,..

  • RM1187_059X7W4_10.01.11_010.signature.bin
  • RM1187_059X7W4_10.01.11_010.vpl
  • RM-1187_ROM_eMP_10.01.11
  • RM-1187_DS_ProductConfiguration_001.xml
  • RM-1187_IMAGE_eMP_059X7W4_care_10.01.11_001.cfg
  • RM-1187_LANG_PACK_ROM_EI_eMP_10.01.11_001

Download firmware gốc Nokia 216 RM-1187 Ver 10.01.11

download-button

1 thought on “Firmware gốc Nokia 216 RM-1187

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *