Driver USB Asus Zenfone cho Windows

Để kết nối điện thoại Asus Zenfone của bạn với máy tính dùng hệ điều hành Windows bạn cần tải về và cài đặt trình điều khiển USB bên đưới đây.

Asus Zenfone Drivers USB for Windows download-button

Theo Model:

Asus Zenfone 5 A501CG Drivers USB      download-button
Asus Zenfone C ZC451CG Drivers USB   download-button
Asus Zenfone 4 A400CXG Drivers USB download-button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *