Download iOS 9.2.1 chính thức

Download iOS 9.2.1 build 13D20:

Phiên bản iOS 9.2.1 sửa lỗi xác thực Error 53 dành cho những máy hỏng cảm biến vân tay Touch ID và những máy sữa chửa ở nhưng trung tâm không được chỉ định bởi Apple

Tải xuống iOS 9.2.1 IPSW :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *