Chuyển từ FAT32 sang NTFS không mất dữ liệu

NTFS (New Technology File System) là hệ thống file tiên tiến hơn rất nhiều so với FAT32. Nó có đầy đủ các đặc tính của hệ thống file hiện đại.

NTFS sử dụng bảng quản lý tập tin MFT (Master File Table) thay cho bảng FAT quen thuộc nhằm tăng cường khả năng lưu trữ, khả năng chịu lỗi, tính bảo mật cho tập tin và thư mục, khả năng mã hóa dữ liệu đến từng tập tin.

Cách chuyển từ FAT32 sang NTFS đơn giản không mất dữ liệu bằng câu lệnh

Mở Command Prompt bằng cách bấm Windows + RCMD Enter

Gõ lệch

convert <drive letter>: /fs:ntfs

Enter Chọn Yes

Ví dụ chuyển NTFS đĩa G:

convert G: /fs:ntfs
63 lượt xem, 1 hôm nay)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.