Các hệ thống đào Bitcoin đã thu về hơn 2 tỷ USD

Khai thác Bitcoin đã trở thành ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. Theo ước tính từ một báo cáo mới được công bố bởi Trung tâm Tài chính Thay thế Cambridge, các hệ thống đào Bitcoin đã thu được tổng cộng hơn 2 tỷ đô la doanh thu kể từ khi Cryptocurrency được thành lập vào năm 2008.

Đào Bitcoin là gì?

Đào hay khai thác Bitcoin là dùng hệ thống xử lý của máy tính làm thế nào để các giao dịch trên mạng bitcoin được xử lý. Các giao dịch trong bitcoin được bó thành “khối” (blocks), và công việc của các Minner là xác nhận những khối đó là hợp pháp. Điều này xảy ra khi một người khai thác mỏ thành công giải quyết một câu đố mật mã gắn liền với mỗi khối, đạt được một khoản thanh toán được gọi là “phần thưởng khối.” Khoản chi trả này sẽ giảm một nửa bốn năm một lần; Phần thưởng hiện tại là 12,5 bitcoins mỗi block, hoặc $ 15,350 theo giá hiện tại. Sự lộn xộn này: Miner phải cạnh tranh với nhau để có khả năng tính toán cao hơn để giải quyết vấn đề và giành được khoản thanh toán.

Những ưu đãi này đã dẫn tới sự gia tăng khối lượng phức tạp và nhu cầu về sức mạnh tính toán. Trong những ngày đầu tiên khi bitcoin được biết đến, người ta có thể khai thác Bitcoin trên máy tính cá nhân ngay tại nhà. Cho đến ngày nay, các trang trại với hàng ngàn máy máy chủ được thiết kế theo yêu cầu cạnh tranh với nhau để giải quyết vấn đề đầu tiên.

Trạng trại đào Bitcoin
Trạng trại hệ thống đào Bitcoin
Doanh thu từ khai thác Bitcoin

Các báo cáo cho biết doanh thu từ ngành khai thác bitcoin có thể cao hơn đáng kể. Ước tính chỉ tính cho doanh thu thu được từ phần thưởng và chi phí block do người sử dụng bitcoin thanh toán để xử lý các giao dịch của họ. Nó không bao gồm doanh thu bán thiết bị khai thác mỏ hoặc cung cấp dịch vụ Cloud Mining, cho phép các người dùng thuê và chia sẻ phần thưởng khối với một khoản phí, mà không cần phải đầu tư vận hành thiết bị của mình.
Quan trọng hơn, ước tính này không tính đến lợi nhuận từ việc thu hồi bitcoin một cách chiến lược, vì các nhà nghiên cứu cho rằng phần thưởng khối lượng đã được chuyển sang đồng USD.

Các khoản phí giao dịch trong lịch sử là một phần nhỏ thu nhập của các công ty mỏ, nhưng họ đã tăng lên trong năm nay vì số lượng giao dịch đã gần hơn với giới hạn của mạng bitcoin. Người dùng sẵn sàng trả phí cao hơn để đảm bảo các giao dịch của họ được xử lý bởi các Miner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *