Bật thông báo xác nhận xóa trong Windows 8

Các hệ điều hành Windows trước đây khi ta xóa một mục sẽ có bảng thông báo hiện lên xác nhận Yes hoặc No để tránh tình trạng xóa do nhầm lẫn. Nhưng kể từ windows 8 trở về sau thì bảng thông báo xác nhận mặc định được tắt đi do người ta thấy không cần thiết lắm vì nếu lỡ có xóa nhầm thì bạn vẫn có thể vào Rycycle Bin khôi phục lại được.

Còn với những ai chưa quen hoặc muốn sử dụng như hệ điều hành trước đây thì có thể bật thông báo xác nhận xóa lên bằng thao tác đơn giản.

Vào Rycycle Bin phần tab Home chọn Delete nhấp vào Show recycle confirmation.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *