1001 câu đàm thoại tiếng anh thông dụng nhất

Ebook 1001 câu đàm thoại tiếng anh thông dụng nhất  tập hợp những câu nói thường dùng nhất trong giao tiếp hằng ngày, được sắp xếp theo các chủ đề nhằm giúp bạn dễ học và tra cứu nhất. Mời bạn tải về từng phần theo link bên dưới.

  • PDF file
1001 câu đàm thoại tiếng anh thông dụng.pdf download-button
  • Audio
Audio 1001 câu đàm thoại tiếng anh 1 download-button
Audio 1001 câu đàm thoại tiếng anh 2 download-button
Audio 1001 câu đàm thoại tiếng anh 3 download-button
Audio 1001 câu đàm thoại tiếng anh 4 download-button
Audio 1001 câu đàm thoại tiếng anh 5 download-button
  • Video
Video 1001 câu đàm thoại tiếng anh 1 download-button
Video 1001 câu đàm thoại tiếng anh 2 download-button
Video 1001 câu đàm thoại tiếng anh 3 download-button
Video 1001 câu đàm thoại tiếng anh 4 download-button
Video 1001 câu đàm thoại tiếng anh 5 download-button

Hướng dẫn Download

254 lượt xem, 1 hôm nay)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.